NOVOSTI PREMA NOVOM ZAKONU O ENERGIJI – I ODNOSIMA KUPCA I KRAJNJEG KUPCA-STANARA

     KAKO SE ŠTEDI TOPLINSKA ENERGIJA –BITNO JE ZNATI UPRAVLJATI TROŠKOVIMA

-ŠTEDI SE NA   TERMOSTATSKOM VENTILU KOJI JE LIMITATOR POTROŠNJE I LIMITATOR PREGRIJAVANJA .   Ali mora i osigurati dovoljno toplinske snage za svaki stan

-KAKO NAMJESTITE TEMPERATURU U SOBI TAKVI ĆE I BITI TROŠKOVI—SVAKO PREGRIJAVANJE GLAVNI  KALORIMETAR IZMJERI I TO SE MORA PLATITI

-SVAKI STUPANJ VIŠE U STANU JE 6% VIŠE TROŠKA NA RAČUNU ZA TOPLINSKU ENERGIJU

 ŠTO IZABRATI  ---SAMO ŠTEDNE SUSTAVE ZA MJERLJIVU INTEGRACIJSKU KVALITETU UŠTEDE


 ŠTEDNI TERMOSTATSKI VENTIL

-MORA BITI tzv. IZVEDBA ZA VELIKE ZGRADE


-MORA IMATI VELIKO SJEDIŠTE DA BI MOGAO RADITI I BALANSIRANJE—ONDA NEMA HLADNIH RADIJATORA

 SVI IMAJU DOVOLJNO ENERGIJE


-MORA IMATI PREDREGULACIJU


-MORA IMATI NIZAK FAKTOR ŠUMA


-mora biti PREMA BITI NOVOJ EN NORMI EN215

- Mora biti provjeren u uvjetima sa vertikalama na straim zgradama


 

SVE TO JE ŠTEDNI  THERMOSTAR   PO UKUPNOJ CIJENI     OD 199,00 Kn uključen PDV i montaža


   KAKO SE MJERI  POTROŠNJA

 Preko   ŠTEDNOG ELEKTRONSKOG RAZDJELNIKA TROŠKA GRIJANJA KOJI SE INSTALIRA NA RADIJATOR

             Što treba imati takav ŠTEDNI razdjelnik koje su preporuke

 Izvedba zadnje generacije,  i dokazano profesionalane industrijske komponente za  20 godina rada

 Bežično očitanje  radio i infa red , 

 Ili samo IR—infra red kod akontacijskog obračuna

 Mora biti izvedba  sa digitalnim   pokazivačem 

 Požljeno je pokazivanje temperature u sobi i temperature radijatora radi kontrole pregrijavanja

 Dva temperaturna osjetnika za obračun po razlici temperature radijatora i temperature u sobi

 Podržava tzv potpuni sustav obračuna

 Prema normi HRN EN 834

 Dvije opcije komunikacije:    868 MHz i IR (infra red)

 Obračun i svih 8 koeficijenata , ako stanari traže

 Imati ugrađene mehanizme za spriječavanje pokušaja manipulacije ( varanja) sa očitanjem broja impulsa


   


SVE TO JE  ŠTEDNI E-ITN 30-20   po ukupnoj cijeni  259,00 Kn  uključen PDV i  svi program 

te mobilna antena za očitavanje  

          

ZAPAMTITE RAZDJELNIK NE ŠTEDI  TOPLINU  ON SAMO MJERI   ŠTO STE POTROŠILI NA  RADIJATORU ALI VI MOŽETE ŠTEDJETI I PLAĆATI SAMO SVOJU POTROŠNJU UZ NAŠU ŠTEDNU OPREMU I SUSTAVE OČITANJA

Kako i kome se plaća     PLAĆA SE NA TEMELJU UDJELA IMPULSA etažnog vlasnika  po stanu u obračunskom razdoblju

PLAĆA SE KUPCU koji upravlja toplinskom stanicom i cjevima do vašeg radijatora koji Vam izdaje račun na temelju OBRAČUNA koji izaje opet KUPAC ali ima i dobra vijest distributor više ne šalje račune  - za pregrijavanje– 

Kupac MORA UPRAVLJATI U INTERESU SUVLASNIKA—jer suvlasnici sad biraju KUPCA I NAČIN OČITAVANJA PA DISTRIBUTOR VIŠE NE MOŽE SLATI RAČUN ZA PREGRIJAVANJ

OBRAČUN KOD POŠTENOG OBRČUNA NA TEMLJEJU JASNOG POLAZIŠTA I STVARNOG BROJA IMPULSA , SVI GUBICI MORAJU SE ZNAT TE  POLAZIŠTA– ELEBORAT ILI DOKUMENT KOJI UTVRĐUJE STVARNO STANJE SNAGE RADIJATORA U STANU—jer mnogi su ugradili i veće radijatore  KAO I BROJA IMPULSA KOJI SE  DOBIJE OČITANJEM 

VRSTE OBRAČUNA  SAD MOŽE BITI I AKONTACIJSKI , TJ GODIŠNJI ILI MJESEČNI -DOK GOD  DISTRIBUTOR ŠALJE RAČUNE ON  I UVJETUJE MJESEČNI  OBRAČUN I OČITAVANJE SVAKI MJESEC. ZBOG BRZE NAPLTE KOJA JE BILA CILJ. SADA JE TO ŠTEDNJA I PLAĆANJE PO POTROŠNJI—JER  Bitno  je sada KORISNIK ODLUČUJE .. jer i svaka stara bakica po EU zakonima ima pravo sama očitati stanje razdjelnika javiti svoju ŠIFRU vlasniku LICENCE i tražiti obračun za Kupca .DEFINITIVNO ne trebaju antene. Pa EU zakoni su za sve i štite VALSNIKA a ne samo za komfor i bogate

NAČINI OČITANJA Od sada krajnji korisnik može sam sve izabrati ,  JER VIŠE NEMA MONOPOLA DISTRIBUTERA  VRSTE SUSTAVA ZA OČITANJE

SUSTAV SA STACIONARNOM ANTENAMA—mora se znati da je to komfor koji se plaća , a trošak održavanja i  servisa sve to plate suvlasnici . Sustav radi na radio vezama unutar zgrade ima ograničenja za armirano betonske konstrukcije koje su građene protiv potresa. Stanarima nije interes guranje antena u zgradu – jer jedna sve može

SUSTAV SA MOBILNIM OČITANJE bitno jeftiniji jer nema antena -stanari mogu otkupiti opremu za očitanje

SUSTAV SA IR OČITAVANJEM –najviše u uporabi u EU –90% i  namjena za akontacijsko plaćanje

ZAKLJUČAK

MOŽETE ODABRATI SUSTAV KOJI ĆE SPRIJEČITI –GURANJE ENERGIJE U KALORIMETAR       SUSTAV KOJI NEĆE DOZVOLITI NAPLATU SVIH GUBITAKA već samo vašu potrošnju

SUSTAV KOJI NEĆE DOZVOLITI GURANJE OGROMNOG BROJA SUSTAVA ANTENA U VAŠU ZGRADU-      JER DOVOLJNA JE SAMO JEDNA KOJOM VI UPRAVLJATE I IMATE KONTROLU NAD OČITANJEM

ŠTEDNI SUSTAV KOJ JE I NAPRAVLJEN ZA VAS , ZA KONTROLU TROŠKOVA I PRAVEDNO OČITANJE

SUSTAV KOJI JE DALEKO JEFTINIJI , I JEDNOSTAVNIJI I PO MJERI ZA KORISNIKA TJ KRAJNJEG VLASNIKA I SUSTAV SA UGRAĐENIM KONTROLNIM MEHANIZMIMA KOJIMA VI UPRAVLJATE

INTEGRACIJA KVALITETA KOJE SU POTREBNE ZA NOVE UVJETE ŠTEDNJE KOJE NALAŽE EU I SUSTAV KOJI IMA UGRAĐENE PREDNOSTI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA IZ EU I HR FONDOVA


JAMSTVO NA KVALITETU UKUPNOG RJEŠENJA

NAJPOVOLJNIJE CIJENE  ZA ŠTEDNU OPREMU

POTPUNI IZBOR ŠTEDNIH RJEŠENJA

IZBOR OPREME ZA ŠTEDNA RJEŠENJA

IZBOR OBRAČUNA PREMA ŽELJAMA KUPCA

5 GODINA MJERLJIVIH REZULTATA U PRAKSI

Partneri: TERRA-PLIN d.o.o. i HERC-ING d.o.o.